Jak účinný je Diflucan a jaké jsou jeho vedlejší účinky?

Konkrétní léky mohou mít nebezpečné účinky, pokud je pacient užívá s přípravkem diflukan nebo flukonazol, zejména erytromycin, cisaprid, chinidin a pimozid. Proto je Vaší povinností informovat lékaře o všech lécích, které v současné době užíváte, a o každém léku, který přestanete nebo začnete užívat. Kromě toho musíte před užíváním diflukanu nebo flukonazolu informovat svého lékaře, pokud trpíte onemocněním ledvin, jater, poruchou srdečního rytmu nebo syndromem dlouhého QT v anamnéze. Měli byste se ujistit, že diflukan nebo flukonazol užíváte po zcela předepsanou dobu. Tímto způsobem zjistíte zlepšení Vašich příznaků před úplným odstraněním infekce. Kromě toho byste se měli striktně vyvarovat vynechávání dávek, protože to může vést ke zvýšení rizik spojených s další infekcí, která je vůči antimykotikům silně rezistentní. Diflukan nebo flukonazol není schopen léčit žádnou virovou infekci, jako je chřipka nebo nachlazení.

Diflucan 150 mg za nízkou cenu.

Bezpečnost léku Diflucan nebo flukonazol

Pro ujištění o bezpečnosti přípravku Diflucan nebo flukonazol byste měli lékaře informovat, pokud trpíte rakovinou, AIDS, onemocněním jater, poruchou srdečního rytmu nebo podobným jiným problémem souvisejícím se srdcem, problémem s ledvinami, rodinnou nebo osobní anamnézou související se syndromem dlouhého QT intervalu. Kromě toho byste měli lékaře informovat o své alergii na jakýkoli antimykotický přípravek, jako je vorikonazol, posakonazol, mikonazol, itrakonazol a ketokonazol a podobné další. Kromě toho je tekutá forma nebo perorální suspenze typu diflucan nebo flukonazol dodávána se sacharózou. V tomto případě byste se měli před použitím léku v této formě poradit se svým lékařem, protože se můžete setkat s problémy souvisejícími s trávením mléka nebo cukru. Jednorázová dávka přípravku diflucan nebo flukonazol k léčbě vaginální kvasinkové infekce nesmí způsobit žádné poškození nenarozeného dítěte.

Jak je přípravek Diflucan nebo flukonazol účinný?

Diflukan nebo flukonazol označuje antimykotický léčivý přípravek, který účinně léčí plísňové infekce, které mohou napadnout kteroukoli část lidského těla, včetně hrdla, úst, plic, jícnu, genitálií, močového měchýře a lidské krve. Kromě toho našel diflukan neboli flukonazol využití v prevenci plísňových infekcí u lidí, kteří mají oslabený imunitní systém z důvodu léčby rakoviny, AIDS a transplantace kostní dřeně.

  • Pacienti by měli užívat diflukan nebo flukonazol podle doporučení lékaře. To znamená, že by se měli řídit každým z nezbytných pokynů uvedených na štítku předpisu léku. Nikdy by se neměl užívat tento lék v menším nebo větším množství, než doporučil lékař.
  • Dávkování přípravku závisí především na konkrétní infekci, kterou máte léčit. V případě léčby vaginálních infekcí byste měla užívat jednu tabletu. V případě jiných infekcí Vám však lékaři mohou zpočátku doporučit dvojnásobnou dávku, později však mohou přinést změny v dávkovacím schématu.
  • Pacienti mohou užívat přípravek diflucan nebo flukonazol s jídlem nebo bez jídla
  • Před odměřením dávky byste se měli ujistit, že jste tekutou formu nebo perorální suspenzi léku protřepali. Tekutý léčivý přípravek můžete odměřit pomocí dávkovací stříkačky, která je k němu přiložena, nebo pomocí specializované dávkovací lžičky či pohárku
  • Pacienti by měli užívat diflukan nebo flukonazol po celou předepsanou dobu. To může pomoci ke zlepšení příznaků před jejich úplným vymizením.
  • Pokud nedojde ke zlepšení nebo se Váš stav při užívání diflukanu nebo flukonazolu zhorší, okamžitě se poraďte se svým lékařem

Těhotné ženy by nikdy neměly užívat více než jednu dávku přípravku diflukan nebo flukonazol. Je to proto, že; dlouhodobé užívání přípravku diflucan nebo flukonazol ve vysokých dávkách může způsobit poškození nenarozeného dítěte nebo vést k vrozeným vadám. Proto, abyste se vyhnula budoucím problémům, měla byste informovat svého lékaře, pokud během léčby otěhotníte.

Diflukan nebo flukonazol může přecházet do mateřského mléka a tím může způsobit poškození jakéhokoli kojeného dítěte. Proto pokud poskytujete dítěti mateřské mléko, nikdy byste neměla lék užívat, aniž byste o tom informovala svého lékaře.